Manuál pro kultivovanou Prahu

Prahu trápí vizuální smog: křiklavá reklama, všudypřítomná zejména v historickém centru města. Reklama přitom nemusí být nevkusná – krásná výloha či firemní nápis mohou hodnotu místa pozvednout.

Manuál vysvětluje pravidla kultivované reklamy a přináší příklady dobré praxe. Od roku 2021 obsahuje i přílohu, která shrnuje pravidla, jež musí dodržovat provozovatelé restauračních zahrádek v památkově chráněných územích hl. m. Prahy.

Stáhnout manuál
Manuál pro kultivovanou Prahu

Úvod

Ulice v centru Prahy stěží rozeznáte od ulic jiných českých velkoměst: míjíte tytéž poutače hospod v designu dodavatelů piva, svítící názvy bank či řetězců občerstvení, všude stejné výlohy realitních či cestovních kanceláří.

Málokteré město se přitom může pyšnit takovým bohatstvím architektonických vrstev a stylů jako právě Praha. Její jedinečnost se však pod tuctovými reklamními prvky ztrácí. Změnit to mohou zejména ti, kdo v historických částech města nabízejí své zboží či služby a prezentují se proto ve veřejném prostoru. Právě jim je určen Manuál pro kultivovanou Prahu.

Manuál pro kultivovanou Prahu

O manuálu

Manuál obsahuje soubor pravidel, jak provozovnu vizuálně prezentovat s respektem k hodnotám historického města. Zároveň nabízí přehledný návod, jak se vyznat v předpisech a získat potřebná povolení.

V létě 2021 byl Manuál pro kultivovanou Prahu rozšířen o téma Restaurační zahrádky. Rozšíření shrnuje a ilustruje pravidla pro restaurační zahrádky v památkově chráněných územích hl. m. Prahy.

Stáhnout manuál

Manuál pro kultivovanou Prahu je soubor ve formátu PDF o datové velikosti 13,6 MB.

Co v manuálu najdete?

Manuál shrnuje požadavky jednotlivých úřadů, které se vyjadřují k podobě označení provozovny. Jde zejména o odbor památkové péče MHMP a odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP. Najdete v něm i požadavky z Pražských stavebních předpisů. Další z pravidel vyžaduje u nemovitostí ve svém vlastnictví hl. m. Praha a některé městské části.

Je manuál závazný?

Manuál sám o sobě závazný není, pouze shrnuje již existující pravidla. Proto také nenahrazuje rozhodnutí úřadů – vždy se musíte obrátit na památkáře, někdy i na stavební úřad. Pokud se však manuálem řídit budete, neměly by vás při projednávání projektu potkat žádné problémy.

Na jaké lokality se manuál vztahuje?

Jde o všechna památkově chráněná území v Praze. Pravidla se vztahují i na jednotlivé nemovité kulturní památky mimo plošně chráněná území. Máme ovšem za to, že kultivované provozovny si zaslouží celá Praha, a budeme rádi, když se manuálem budete řídit, i když nemusíte.

Restaurační zahrádky

Restaurační zahrádky jsou vítaným oživením veřejného prostoru. Je příjemné sedět na čerstvém vzduchu, popíjet kávu a pozorovat ruch okolního města. Zároveň se nesmí zapomínat na to, že ulice a náměstí jsou především místem pro pohyb a setkávání lidí. Proto je potřeba hledat rovnováhu – restaurační zahrádky mají veřejný prostor doplňovat a zhodnocovat, nikoli vytvářet překážky. Musí též být provedeny citlivě a s vkusem.

Tento manuál shrnuje a ilustruje pravidla, která restaurační zahrádky v památkově chráněných územích musí dodržet. Obsahuje i návod, jak zvládnout veškeré administrativní náležitosti.

Stáhnout manuál

Manuál pro kultivovanou Prahu je soubor ve formátu PDF o datové velikosti 13,6 MB.

Dotační program

Pokud máte chuť vytvořit nové označení své provozovny v souladu s manuálem, případně se jím chystáte řídit při zařizování nové provozovny, nabízíme vám finanční podporu formou dotace.

O dotaci si můžete požádat v dotačním Programu pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace, a to až do výše 70 % nákladů nebo max. do výše 200 000 Kč. Dotaci je možno poskytnout na práce zahájené, provedené a dokončené v běžném roce.

Dotační program

Praha není Disneyland

Žijeme ve výjimečném městě. Tisíciletá Praha s dramatickými panoramaty, starými paláci i historickými zahradami si vydobyla přední místo v žebříčcích popularity výletních destinací.

Cestovní ruch však přináší i potíže. Návštěvníky do Prahy vždy lákaly nízké ceny alkoholu, kvůli nimž se stala jedním z nejoblíbenějších party měst Evropy. Příliv turistů přitahuje podnikatele, kteří na něm chtějí zbohatnout bez ohledu na to, jak jejich byznys přetváří město samé.

Praha není Disneyland

Kvůli pandemii COVID-19 je dnes vše jinak. Na návrat turistů je však třeba se připravit: i nadále chceme omezovat negativní jevy, kvůli nimž centrum Prahy připomíná během turistické sezóny spíše disneyland než jádro historického města. Co jsme zatím podnikli pro to, aby Praha vypadala lépe?

Pivní kola

Ještě donedávna brázdili podroušení zákazníci pivních kol centrum i přilehlé čtvrti, dnes už je nepotkáte. Hlučná vozítka mají od března 2020 do centra vjezd zakázán.

Pandy a krtci

Dříve se na Staroměstském náměstí zdržovali v houfech, dnes je v centru již nepotkáte. Vystupování v naddimenzovaných kostýmech pohádkových postaviček jsme omezili vyhláškou.

Falešné veteránské vozy

Věděli jste, že centrem Prahy běžně jezdí traktory a sněžné rolby? Mnohé „veteránské vozy” jsou podle papírů něčím jiným, než se zdají být. Vozítka, kde jízda stojí kolem tří tisíc korun na hodinu, jsme začali pravidelně kontrolovat a mnohé z nich jsme již z centra Prahy vykázali.

Regulace reklamy

Magistrát hl. m. Prahy pravidelně kontroluje dodržování nařízení o regulaci reklamy. Za minulý rok jsme zjistili a vyřešili přes 300 případů porušení tohoto předpisu.

Kvalitní turismus

Praha schválila novou strategii cestovního ruchu: více domácích turistů a potřeby města na prvním místě. Cíle Koncepce příjezdového cestovního ruchu hlavního města Prahy jsou vzájemně provázané a všechny směřují k naplňování vize udržitelného cestovního ruchu jako nedílné součásti kvalitního rozvoje města s důrazem na kulturní dědictví a kvalitu života Pražanů.

Pravidla pro provozovny v městských objektech

Co se týče vizuálního smogu, je třeba jít příkladem – proto jsme stanovili pravidla reklamního označování pro provozovny v nebytových prostorech města. Kromě toho město nebude pronajímat prostory směnárnám, obchodům se suvenýry a dalším provozovnám zaměřeným na laciný typ turismu.

Podpora kvalitního buskingu

Praha si váží kvalitního pouličního umění, zároveň však dbáme na to, aby pouliční kultura své okolí nerušila. Proto jsme upravili povinnosti umělců, kteří nesmí své okolí zatěžovat nadměrným hlukem, znečištěním či zápachem. Nově jsme však umožnili vystupovat i vícečlenným souborům a kapelám.

Předzahrádky na Královské cestě, Hradebním korzu a spodní části Václavského náměstí

Restaurační zahrádky jsou vítaným oživením ulic a náměstí. V centru Prahy však v posledních letech poněkud přebujely a na mnoha místech bránily pěšímu pohybu. Proto jsme schválili koncepci, která jejich umístění na nejvytíženějších pěších tepnách upravuje.

Inspirace

Zapojte se!

Chcete nahlásit nelegální reklamu? Použijte aplikaci zmente.to, nebo napište na e-mailovou adresu vizualni.smog@praha.eu. Přečtěte si krátký návod k rozpoznání toho, která reklama je nejspíš nepovolená.

Narazili jste na krásný obchod, restauraci nebo předzahrádku, máte z toho radost a chtěli byste, aby měli radost i ostatní? Pošlete nám fotku a my ji přidáme na Instagram Kultivovaná Praha! Anebo jí postněte sami a použijte hashtag #kultivovanapraha.

Chcete dát o Manuálu vědět podnikatelům ve vašem okolí? Připravili jsme jednoduché letáčky, které shrnují to nejdůležitější z manuálu. Můžete si je sami vytisknout a třeba jim je hodit do schránky:

Zapojte se!

Kontakt

Není vám něco jasné? Chcete konzultovat návrh označení vaší provozovny?

posta@praha.eu

Osobní konzultace na odboru památkové péče MHMP každé pondělí (10.00–17.00) a středa (8.00–18.00) ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, Praha 1.