Manuál pro kultivovanou Prahu

Prahu v posledních letech trápí vizuální smog: křiklavá reklama, všudypřítomná zejména v historickém centru města. Reklama přitom nemusí být otravná a nevkusná – krásná výloha či firemní nápis mohou hodnotu místa pozvednout. Manuál vysvětluje pravidla kultivované reklamy a přináší příklady dobré praxe.

Stáhnout manuál
Manuál pro kultivovanou Prahu

Úvod

Ulice v centru Prahy stěží rozeznáte od ulic jiných českých velkoměst: míjíte tytéž poutače hospod v designu dodavatelů piva, svítící názvy bank či řetězců občerstvení, všude stejné výlohy realitních či cestovních kanceláří.

Málokteré město se přitom může pyšnit takovým bohatstvím architektonických vrstev a stylů jako právě Praha. Její jedinečnost se však pod tuctovými reklamními prvky ztrácí. Změnit to mohou zejména ti, kdo v historických částech města nabízejí své zboží či služby a prezentují se proto ve veřejném prostoru. Právě jim je určen Manuál pro kultivovanou Prahu.

Manuál pro kultivovanou Prahu

O manuálu

Manuál obsahuje soubor pravidel, jak provozovnu vizuálně prezentovat s respektem k hodnotám historického města. Zároveň nabízí přehledný návod, jak se vyznat v předpisech a úspěšně získat potřebná povolení.

Stáhnout manuál

Manuál pro kultivovanou Prahu je soubor ve formátu PDF o datové velikosti 13,6 MB.

Co v manuálu najdete?

Manuál shrnuje požadavky jednotlivých úřadů, které se vyjadřují k podobě označení provozovny. Jde zejména o odbor památkové péče MHMP a odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP. Najdete v něm i požadavky z Pražských stavebních předpisů. Další z pravidel vyžaduje u nemovitostí ve svém vlastnictví hl. m. Praha a některé městské části.

Je manuál závazný?

Manuál sám o sobě závazný není, pouze shrnuje již existující pravidla. Proto také nenahrazuje rozhodnutí úřadů – vždy se musíte obrátit na památkáře, někdy i na stavební úřad. Pokud se však manuálem řídit budete, neměly by vás při projednávání projektu potkat žádné problémy.

Na jaké lokality se manuál vztahuje?

Jde o všechna památkově chráněná území v Praze. Pravidla se vztahují i na jednotlivé nemovité kulturní památky mimo plošně chráněná území. Máme ovšem za to, že kultivované provozovny si zaslouží celá Praha, a budeme rádi, když se manuálem budete řídit, i když nemusíte.

Dotační program

Pokud máte chuť vytvořit nové označení své provozovny v souladu s manuálem, případně se jím chystáte řídit při zařizování nové provozovny, nabízíme vám finanční podporu formou dotace.

O dotaci si můžete požádat v dotačním Programu pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace, a to až do výše 70 % nákladů nebo max. do výše 200 000 Kč. Dotaci je možno poskytnout na práce zahájené, provedené a dokončené v běžném roce.

Dotační program

Praha není Disneyland

Žijeme ve výjimečném městě. Tisíciletá Praha s dramatickými panoramaty, starými paláci i historickými zahradami si vydobyla přední místo v žebříčcích popularity výletních destinací.

Cestovní ruch však přináší i potíže. Návštěvníky do Prahy vždy lákaly nízké ceny alkoholu, kvůli nimž se stala jedním z nejoblíbenějších party měst Evropy. Příliv turistů přitahuje podnikatele, kteří na něm chtějí zbohatnout bez ohledu na to, jak jejich byznys přetváří město samé.

Praha není Disneyland

Kvůli pandemii COVID-19 je dnes vše jinak. Na návrat turistů je však třeba se připravit: i nadále chceme omezovat negativní jevy, kvůli nimž centrum Prahy připomíná během turistické sezóny spíše disneyland než jádro historického města. Co jsme zatím podnikli pro to, aby Praha vypadala lépe?

Pivní kola

Ještě donedávna brázdili podroušení zákazníci pivních kol centrum i přilehlé čtvrti, dnes už je nepotkáte. Hlučná vozítka mají od března 2020 do centra vjezd zakázán.

Kvalitní turismus

Praha schválila novou strategii cestovního ruchu: více domácích turistů a potřeby města na prvním místě. Cíle Koncepce příjezdového cestovního ruchu hlavního města Prahy jsou vzájemně provázané a všechny směřují k naplňování vize udržitelného cestovního ruchu jako nedílné součásti kvalitního rozvoje města s důrazem na kulturní dědictví a kvalitu života Pražanů.

Regulace reklamy

Magistrát hl. m. Prahy pravidelně kontroluje dodržování nařízení o regulaci reklamy. Za minulý rok jsme zjistili a vyřešili přes 300 případů porušení tohoto předpisu.

Pandy a krtci

Dříve se na Staroměstském náměstí zdržovali v houfech, dnes je v centru již nepotkáte. Vystupování v naddimenzovaných kostýmech pohádkových postaviček jsme omezili vyhláškou.

Falešné veteránské vozy

Věděli jste, že centrem Prahy běžně jezdí traktory a sněžné rolby? Mnohé „veteránské vozy” jsou podle papírů něčím jiným, než se zdají být. Vozítka, kde jízda stojí kolem tří tisíc korun na hodinu, jsme začali pravidelně kontrolovat a mnohé z nich jsme již z centra Prahy vykázali.

Pravidla pro provozovny v městských objektech

Co se týče vizuálního smogu, je třeba jít příkladem – proto jsme stanovili pravidla reklamního označování pro provozovny v nebytových prostorech města. Kromě toho město nebude pronajímat prostory směnárnám, obchodům se suvenýry a dalším provozovnám zaměřeným na laciný typ turismu.

Podpora kvalitního buskingu

Praha si váží kvalitního pouličního umění, zároveň však dbáme na to, aby pouliční kultura své okolí nerušila. Proto jsme upravili povinnosti umělců, kteří nesmí své okolí zatěžovat nadměrným hlukem, znečištěním či zápachem. Nově jsme však umožnili vystupovat i vícečlenným souborům a kapelám.

Inspirace

Kontakt

Není vám něco jasné? Chcete konzultovat návrh označení vaší provozovny?

posta@praha.eu

Osobní konzultace na odboru památkové péče MHMP každé pondělí (10.00–17.00) a středa (8.00–18.00) ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, Praha 1.

Chcete nahlásit nelegální umístění reklamy ve vašem okolí?

Použijte aplikaci zmente.to, nebo napište na e-mailovou adresu vizualni.smog@praha.eu.